ปลายฟ้า-กอล์ฟ~จุ่ม

posted on 19 Aug 2007 17:45 by sarasza

ปลายฟ้า(ปลายฟ้า...) แค่หลับตาลงคงพบกัน

โอบกอดดวงใจสายสัมพันธ์ ท่ามกลางความฝันของเรา

ดาวน้อย(ดาวน้อย...) โปรดลอยมาลงตรงหัวใจ

เก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไป ให้เธอที่ปลายฟ้าไกล


*คิดถึงเพียงเธอ(คิดถึงเพียงเธอ...) ในใจฉันคิดถึงเพียงเธอ

ไม่มีคำใดจะแทนจิตใจมากมายเท่าคำนี้เลย

ดาวน้อย(ดาวน้อย...)โปรดลอยมาลงตรงหัวใจ

เก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไป...ให้เธอที่ปลายฟ้าไกล


คิดถึงเพียงเธอในใจฉันคิดถึงเพียงเธอ

ไม่มีคำใดจะแทนจิตใจมากมายเท่าคำนี้เลย

ดาวน้อย(ดาวน้อย...) โปรดลอยมาลงตรงหัวใจ

เก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไป... ให้เธอที่ปลายฟ้าไกล...ปลายฟ้า

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (124.157.254.172) on 2009-06-19 12:27